HomeContentSpørgsmål og svar
select language/region

Spørgsmål og svar

Har du spørgsmål til emporia? Måske kan du finde svaret i listen af ofte stillede spørgsmål herunder. Hvis ikke, så ring til vores hotline eller kontakt os ved at klikke på knappen ”Kontakt”.

 

Spørgsmål om vores produkter

Sp:Hvorfor blinker nogle taster rødt eller grønt ?
Sv:

De blinkende taster indikerer, at mobiltelefonen er i færd med at oplade batteriet. Når de blinker med en rød farve betyder det, at mobiltelefonen bliver opladet i øjeblikket. Når der lyses grønt betyder det at opladningen er færdig.


I tilfælde af emporiaCLICK, der sidder lysdioder på ydersiden af telefonen.

Sp:Hvad betyder opkaldsikonet i displayet ?
Sv:

Opkaldsikonet viser at du har et mistet opkald, så snart at du trykker på den grønne opkaldsknap, for at se opkaldslisten, så forsvinder ikonet igen.

I tilfælde af emporiaCLICK, der sidder ikonet på ydersiden af telefonen.

Sp:Hvad betyder kuverten i displayet ?
Sv:

Kuverten indikerer at du har en ulæst besked, så snart at beskeden er læst, forsvinder ikonet igen.

I tilfælde af emporiaCLICK, der sidder ikonet på ydersiden af telefonen.

Sp:Hvorfor har jeg brug tastaturlåsen?
Sv:

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse - for eksempel, når du bærer din mobiltelefon i dine bukser eller håndtaske. Tastaturlåsen kan aktiveres eller deaktiveres i alle emporia mobiltelefoner med en mekanisk kontakt eller en enkelt tast på siden af ​​mobiltelefonen. Ingen tastekombination der er nødvendig.

 

I tilfælde af emporiaCLICK, er der ingen tastaturlås - når låget af mobiltelefonen er lukket, er alle taster låst automatisk undtagen lommelygte tasten

Sp:Kan jeg også foretage et opkald, når mobiltelefonen oplades?
Sv:

I tilfælde af emporiaELEGANCEplus og emporiaRL1/RL2 modellerne er bordoplader også automatisk en håndfri enhed. Hvis mobiltelefonen er i bordoplader, kan det accepteres ved hjælp af højttaler tasten. Opkaldet foregår derefter i håndfri tilstand med højttaleren automatisk tændt. Hvis du fjerner mobiltelefonen fra bordopladeren, skifter det automatisk til håndsættilstand og kun du kan høre samtalen.


I emporiaCLICK og emporiaTALKcomfort modeller kan du foretage et opkald, når mobiltelefonen er placeret i basen, dog kun via højttaleren af mobiltelefonen.

Sp:De tastaturtoner er for høje, hvordan kan jeg ændre dem?
Sv:

Du kan justere lydstyrken for tastaturtoner som ønsket. For at gøre dette, skal du vælge Indstillinger i menuen. Indstillingerne for tastaturtonerne er givet her under toner og signaler. Vælg tastaturtoner, tone eller indstille toner til ingen tone.

Hvordan kan jeg ændre skriftstørrelsen?


Skriftstørrelsen er indstillet til "Stor", men du kan ændre det til enhver tid og tilpasse dem som ønsket. For at gøre dette, skal du vælge Indstillinger i menuen. Mulighederne for størrelse, er anført under tekststørrelsen. Her kan du vælge mellem små, ​​store og jumbo.

Sp:Hvordan kan jeg ændre skriftstørrelsen?
Sv:

Skriftstørrelsen er indstillet til "Stor", men du kan ændre det til enhver tid og tilpasse dem som ønsket. For at gøre dette, skal du vælge Indstillinger i menuen. Mulighederne for størrelse, er anført under tekststørrelsen. Her kan du vælge mellem små, ​​store og jumbo.

Sp:Hvordan kan jeg ændre ringetone melodi eller volumen?
Sv:

Du kan ændre tonen og volumen til enhver tid og tilpasse dem som ønsket. For at gøre dette, skal du vælge Indstillinger i menuen. Indstillingerne for opkaldet ringetoner og SMS-toner er angivet under toner og signaler. Vælg din foretrukne melodi. Når du bruger piletasterne til at bladre gennem ringetone og melodier afspilles melodierne. Du kan også ændre lydstyrken for ringetonen under toner og signaler, også her, afspilles et eksempel.

Sp:Hvordan kan jeg ændre lydstyrken på hovedsættet?
Sv:

Du kan ændre tonen og volumen til enhver tid og tilpasse dem som ønsket. For at gøre dette, skal du vælge Indstillinger i menuen. Mulighederne for højttaler er givet under headset volumen. Du kan vælge den korrekte lydstyrke efter eget valg fra en fem-trins skala.

Sp:Kan jeg indstille antallet af ringninger, hvorefter opkaldet omstilles til telefonsvarer?
Sv:

Hvert opkald viderestilles efter 15 sekunder til telefonsvarer, så den der ringer, kan efterlade en besked til dig. I Emporia mobiltelefoner, kan du ikke ændre eller indstille tidsinterval, hvorefter opkaldet omstilles. Hvis du ønsker at ændre indstillingerne, skal du i kontakt med din netoperatør.

Sp:Jeg har indtastet en forkert PIN-kode, og nu er mobiltelefonen låst. Hvad kan jeg gøre?
Sv:

PIN-koden er en kombination af tal beregnet til at beskytte din mobiltelefon. Du kan modtage PIN-koden fra din netoperatør. Koden sikrer, at ingen andre end du kan tænde mobiltelefonen og bruge den til at foretage opkald. Det er forbundet med SIM-kortet og generelt ikke låser mobiltelefonen men kun SIM-kortet. For at låse den op, skal du bruge PUK-koden, der også blev udleveret til dig sammen med SIM-kortet. Skulle du have mistet den PUK-koden, bedes du kontakte din netværksoperatør.

Sp:Hvorfor kommer der en tekst frem på skærmen når jeg er i menuen?
Sv:

Mobiltelefoner fra emporia er forsynet med brugerhjælp. Hvis du bliver i et menupunkt mere end fem sekunder, uden at gøre et valg, kommer en hjælpetekst frem. Det sammenfatter i korthed, hvad du kan gøre med dette punkt i menuen. Så snart du bekræfter teksten, forsvinder det igen, og du vender tilbage til menuen. Hvis du ikke har brug for denne funktion eller finder den irreterende, kan du slukke brugerhjælp under indstillinger.

Sp:Hvorfor slukker skærmen automatisk?
Sv:

For at spare energi, skærmen slukker på et forudindstillet tidspunkt. Under menupunktet, Indstillinger kan du angive tidsperiode, hvorefter dette sker - enten efter 2, 5, 10, 20 eller 30 sekunder. Vælg en tidsperiode baseret på din hastighed og betjening af telefonen. Hvis skærmen er i energibesparende tilstand og slukket, kan du tænde det igen når som helst ved at trykke på en tast.

Sp:Hvad betyder Bluetooth-ikonet på displayet? Hvad er Bluetooth?
Sv:

Bluetooth er en teknologi til transmission af data mellem to elektroniske enheder såsom mobiltelefoner. I tilfælde af emporia’s mobiltelefoner, bruges Bluetooth til at oprette en forbindelse mellem mobiltelefonen og det håndfri udstyr i bilen eller på headsets. Bluetooth-funktionen kan tændes ved hjælp af en knap på siden eller via Bluetooth menupunktet. Ikonet på telefonens display angiver, at Bluetooth-funktionen er i drift.

Sp:Mister jeg alle mine kontakter hvis jeg skifter mobiltelefon?
Sv:

Telefonnumre og navne kan enten gemmes i hukommelsen i mobiltelefon eller på SIM-kortet. Hvis kontakterne er gemt i hukommelsen på mobiltelefonen, skal de kopieres til SIM-kortet, når du skifter mobiltelefon. Når SIM-kortet er indsat i den nye mobiltelefon, kan kontakterne blive overført til din adressebog. Hvis du ændrer SIM-kortet (takst eller tjenesteyder), skal alle kontakter overføres til hukommelsen i adressebogen.

Sp:Hvad sker der, hvis jeg trykker på nødtasten utilsigtet?
Sv:

Nødopkaldstasten sørger for din sikkerhed i tilfælde af en nødsituation. Ved blot at trykke på tasten, kan pårørende eller hjælpsorganisationer blive kontaktet. Tasten er placeret på bagsiden af ​​telefonen. Hvis du trykker på den utilsigtet, kan du stoppe nødopkaldet inden for 5 sekunder ved at trykke på den røde knap (afslut opkald). Cyklussen starter efter de 5 sekunder. For at stoppe det så, er du nødt til at fjerne batteriet.

Du kan også deaktivere nødopkaldstasten.

Sp:Hvor kan jeg købe tilbehør?
Sv:

Tilbehør og reservedele, såsom genopladelige batterier er tilgængelige hos specialforretninger. Hvis disse produkter ikke er på lager, kan personalet bestille dem for dig direkte fra emporia Telecom

Sp:Kan jeg også foretage opkald i udlandet med mobiltelefonen?
Sv:

Dybest set ja, men det afhænger af din tjenesteudbyder, om det er aktiveret automatisk. Især for taletidskort, er der ofte særlige regler, der gælder. Vær også opmærksom på priserne for at ringe til og fra udlandet, da selv disse kan variere. Aktuelle EMPORIA mobiltelefoner er kompatible med 2G-netværk. Europæisk købt EMPORIA mobiltelefoner fungerer ikke i USA. Besøg http://www.rtr.at/de/tk/Roaming_in_der_EU for mere information om emnet roaming.

Sp:Hvad betyder GPS-positionering?
Sv:

Telefoner med GPS, sender et radiosignal. Dette signal er anbragt ved hjælp af satellitter. Og deraf  kan din nøjagtige position bestemmes. I tilfælde af en nødsituation, vil din placering blive bestemt hurtigere.

Sp:Hvad sker der, hvis jeg ramte nødknappen på emporia mobiltelefon?
Sv:

I tilfælde af en nødsituation trykkes på nødkaldstasten på bagsiden af ​​emporia mobiltelefonen, der så starter nød-sekvensen. De gemte nødkaldskontaktnumre kaldes op en efter en. Hvis den første kontakt ikke svarer, vil telefonen automatisk ringer til nummer to på listen. Nødopkalds sekvensen slutter, når en nødkaldskontaktperson har accepteret nødopkaldet og bekræftede det.
Hvis en hjælpeorganisation gemmes som kontakt i nødstilfælde er der ikke behov for bekræftelse af nødopkaldet, da organisationens call center normalt er bemandet døgnet rundt.
Parallelt med nødopkald bestemmes din position i baggrunden via GPS lokalisering og adressen på din aktuelle position. Når disse oplysninger foreligger, vil de blive sendt til alle alarmnumre via SMS.

Sp:Hvordan kan jeg stoppe nødopkaldet, hvis jeg har trykket på nødknappen ved en fejltagelse?
Sv:

Hvis du ved et uheld har trykket på nødknappen, tryk på afslutningstasten (den røde læg på) i 3 sekunder.

Sp:Kan alarmopkald også udløses, når tastaturet er låst?
Sv:

Ja, nødknappen virker, selvom tastaturet er låst. I tilfælde af en nødsituation, skal du trykke på nødknappen på bagsiden af telefonen i 3 sekunder.

Tekniske spørgsmål

Sp:Hvad betyder det, når der står ”Limited service only” på skærmen?
Sv:

Denne besked kommer, hvis du ikke har mere taletid på din telefon. Hvis dette ikke er tilfældet, virker dit SIM-kort enten ikke, eller også er det blevet spærret af din netværksoperatør.

Sp:Hvordan slår jeg nødopkaldsknappen til?
Sv:

Gå ind i ”Indstillinger” i menuen og vælg ”Nødopkaldsfunktioner”.

Sp:Hvordan sletter jeg ”112”-standardopsætningen?
Sv:

Nødopkaldsnummeret 112 er sat op automatisk og kan ikke slettes. Så snart du indtaster dine egne nødopkaldsnumre i emporiaLIFEplus, bliver 112 ikke automatisk kaldt op.

Sp:Hvordan genopretter jeg standardindstillingerne på min telefon?
Sv:

Gå ind i ”Indstillinger” i menuen, væg ”Nulstil” og derefter ”Nulstil alt”. Vælg ”Ja” for at bekræfte.